Preisliste Posthof

Haus 3 – I. Bauabschnitt ( fertiggestellt und verkauft)

Geschoss Wohnung Wohnfläche Kaufpreis in € Status
EG 3.1 76,07 qm verkauft
3.2 71,60 qm verkauft
3.3 71,11 qm verkauft
3.4 48,46 qm verkauft
1. OG 3.5 75,56 qm verkauft
3.6 73,25 qm verkauft
3.7 87,54 qm verkauft
3.8 49,78 qm verkauft
2. OG 3.9 75,56 qm verkauft
3.10 73,25 qm verkauft
3.11 87,54 qm verkauft
3.12 49,78 qm verkauft
Staffel 3.13 75,08 qm verkauft
3.14 46,97 qm verkauft
3.15 112,49 qm

Verkauf der Wohnungen über : Hr. Duchatsch – Geritas GmbH – Tel.: 05347-941067

Haus 2 – II. Bauabschnitt ( Fertiggestellt und zu 95 % verkauft) )

Geschoss Wohnung Wohnfläche Kaufpreis in € Status
EG 2.1 76,07 qm  verkauft
2.2 71,60 qm  verkauft
2.3 71,11 qm  verkauft
2.4 48,46 qm  Preis auf Anfrage  vermietet ( Investor gesucht)
1. OG 2.5 75,56 qm  verkauft
2.6 73,25 qm verkauft
2.7 87,54 qm  verkauft
2.8 49,78 qm  verkauft
2. OG 2.9 75,56 qm  verkauft
2.10 73,25 qm verkauft
2.11 87,54 qm  verkauft
2.12 49,78 qm  verkauft
Staffel 2.13 75,08 qm  verkauft
2.14 46,97 qm  140.910,00  frei
2.15 112,49 qm  verkauft

Verkauf der Wohnungen über : Hr. Duchatsch – Geritas GmbH – Tel.: 05347-941067

Haus 1 – III. Bauabschnitt ( Fertiggestellt im September 2019 )

Geschoss Wohnung Wohnfläche Kaufpreis in € Status
EG 1.1 90,2 qm  246.283  frei
1.2 69,59 qm  verkauft
1.3 65,86 qm verkauft
1. OG 1.4 88,69 qm  verkauft
1.5 69,09 qm  Preis auf Anfrage  vermietet ( Investor gesucht)
1.6 79,18 qm  verkauft
2. OG 1.7 88,69 qm  260.350  frei
1.8 69,09 qm verkauft
1.9 79,18 qm  verkauft
Staffel 1.10 100,66 qm  311.040 frei
1.11 90,72 qm verkauft

Burgdorf, Januar 2020